กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์   26 ธ.ค. 2560

....

ในชั่วโมงที่กำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ที่โลกมีความท้าทายเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน หลายคนอาจจะเริ่มรับรู้ว่าโลกวันนี้ไม่ใช่โลกใบเดิมที่เคยคิดเคยเชื่ออีกต่อไป ความคิดความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าดีเริ่มเปลี่ยนแปลงและอนาคตพุ่งเข้าหาเราด้วยความเร็วกว่าที่คิด ส่งผลให้ตลาดแรงงานและอาชีพในภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าหากใครไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามกระแส การใช้ชีวิตทั้งในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตให้ราบรื่นคงไม่ใช่เรื่องง่าย

โลกเปลี่ยนเร็ว ตลาดงานอาชีพก็เปลี่ยนตาม จากเดิมที่สมัยหนึ่งคนไทยชื่นชมงานราชการ รัฐวิสาหกิจ งานธนาคาร หรือไม่ก็อาชีพที่อยู่ในความนิยมอย่างแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และวิศวกร แต่ปัจจุบัน มีอาชีพยุคใหม่เกิดขึ้นมากมายและกลายเป็นงานในฝันของนักเรียนนักศึกษาคุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ภาพที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานยุคใหม่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้คุณอันธิกา ยังได้เสริมข้อมูลที่น่าสนใจ ที่ชี้ว่าตลาดงานในภาคเศรษฐกิจยังขาดแคลนบุคลากรที่จะตอบรับอาชีพยุคใหม่กว่า 85% ทั้งที่มีค่าแรงสูงกว่าอาชีพทั่วไปในปัจจุบันถึง 61%

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สำหรับอาชีพที่ระบบเศรษฐกิจขาดแคลนในขณะนี้นั้น อันที่จริงแล้วก็เป็นอาชีพที่เด็กรุ่นใหม่หลายคนน่าจะรู้จักกันพอสมควรและได้รับความนิยมในกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้ที่คาดหวังอยากสร้างกิจการขนาดเล็กที่สามารถทำได้ด้วยตนเองคนเดียว ซึ่งตรงข้ามกับผู้ปกครองหลายคนที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง โดยอาชีพดังกล่าวก็ อาทิ นักการตลาดดิจิทัล  นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น  นักสร้างสรรค์แอนิเมชั่น  กราฟฟิคดีไซเนอร์  เกมดีไซเนอร์  ยูทูบเบอร์  ผู้เชี่ยวชาญการผลิตคอนเทนต์  ฯลฯ  และอื่นๆ

ย้อนกลับมามองทางภาคส่วนของภาคการศึกษาโดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย ที่ปัจจุบันนั้นจำเป็นจะต้องปรับตัวปรับการเรียนการสอนกันยกใหญ่ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและวิถีสังคมในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ถึงแม้ว่าหลายมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงส่งผลให้เกิดบัณฑิตใหม่ที่ไม่ตอบโจทย์กับตลาดงานแห่งโลกอนาคต แต่สำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วกล้าที่จะฉีกกรอบขนบเดิมของระบบการศึกษา ปั้นคนยุคใหม่เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่องชนิดที่ว่าถึงขั้นมีคนจองตัวอย่างต่อเนื่องก่อนจะก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยล่าสุดก็เปิดสาขาเพื่อรองรับอาชีพในอนาคตถึง 8 สาขาด้วยกัน คือ

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

1.คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์สาขาที่เจาะลึกเรื่องการผลิตภาพยนตร์, ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ, การแสดงภาพยนตร์, 3D Animation, Visual Effects, Digital Photography,Sound&Music Production for Digital Media 

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบเป็นหนึ่งสาขาที่ปั้นเกมเมอร์มืออาชีพ, ครีเอทเตอร์สร้างเกม, เจ้าของธุรกิจเกม และผู้ผลิตสื่อ Interactive อื่นๆ ผ่านศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โมบายแอพพลิเคชั่น และเรียนรู้พร้อมออกแบบเกมร่วมกับบริษัทชั้นนำระดับโลก

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

3.คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา Innovative Media Production หลักสูตรนานาชาติเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่การเป็น Media Entrepreneur  โดยสอนให้เข้าใจสื่อดิจิทัลหลายแพลตฟอร์มและเรียนรู้การผลิต Content แนวใหม่สำหรับสื่อออนไลน์ 

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

4.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)เป็นหลักสูตรมุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจจีน  การเรียนการสอนเน้นฝึกปฏิบัติจริงและลงมือทำธุรกิจจริงในประเทศจีน

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

5.คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน (Financial & Investment Planning)หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และมีความร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการันตีว่าเรียนจบมีงานทำ 100%  แน่นอน

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

6.คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทยที่เปิดสอนด้านการตลาดดิจิทัลโดยตรงในระดับปริญญาตรี  โดยมีให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงกับภาคธุรกิจ และดิจิทัลเอเจนซีชั้นนำ

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

7.คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM)เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ได้ให้นักศึกษาลองเริ่มทำธุรกิจจริงตั้งแต่ปี 1 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ร่วมมือกับ Babson  มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านการสร้างเจ้าของธุรกิจระดับโลก สอนด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

8. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชา Culinary Arts & Designสำหรับคนที่อยากเป็นเชฟของต้องเลือกสาขานี้ กับหลักสูตรนานาชาติที่จะช่วยปั้นนักศึกษาให้เป็นเชฟระดับโลก

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ด้านความเห็นของอาจารย์เพชร  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกี่ยวกับในเรื่องของระบบการศึกษาไทยได้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้อย่างชัดเจน

กรอบความคิดดั้งเดิม 2 เรื่องคือ ต้องสอบเอ็นทรานซ์-แอดมิชชั่นเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ กับค่านิยมที่มองว่าปริญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เรียนอะไรก็ได้ให้จบปริญญา ยังครอบงำพ่อแม่ผู้ปกครองและส่งต่อกรอบคิดเช่นนั้นสู่คนรุ่นลูก ระบบการศึกษาของไทยจึงย่ำอยู่กับที่”

“ผมคิดว่า เราต้องมีอนาคตเป็นตัวตั้ง” 

ทั้งนี้อาจารย์ได้ให้ความหมายของการมีอนาคตเป็นตัวตั้งที่กล่าวไว้ว่า ให้คิดก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรและตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าอยากทำอาชีพใด จากนั้นจึงเลือกสาขาการเรียนและมหาวิทยาลัยที่พาไปยังฝั่งฝันได้

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“ผมการันตีว่ามีแต่มหาวิทยาลัยเอกชน อย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่แหละที่ตอบโจทย์ เราพัฒนาหลักสูตรใหม่อยู่เสมอ  เรามีเครื่องมือทันสมัยในทุกสาขาวิชาที่สอน คณาจารย์ของเราเก่งและไม่ทำตัวเป็นผู้สอนแต่มีบทบาทเป็น ‘โค้ช’ เป็นคนชี้แนะแนวทาง เป็นคนชี้ทางการเรียนรู้ให้นักศึกษา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพมี ecosystem ที่สมบูรณ์มาก ผมมั่นใจว่าธุรกิจหลายสายงานที่เป็นธุรกิจใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ จะเข้ามาเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย มาแบ่งปันมาช่วยกันปั้นคนรุ่นใหม่ให้เป็นบัณฑิตที่โลกเศรษฐกิจดิจิทัลต้องการ

จะเห็นได้ว่าระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นจึงไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การให้ความรู้ผ่านการสอนให้จดจำผ่านตัวหนังสือเหมือนระบบการเรียนสมัยก่อน แต่เป็นการสอนแบบที่มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง  ใช้การระดมความคิด (Discussion) และ Brainstorm ผ่านการปฏิบัติ

อาจารย์เพชรยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “คนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต” 

สังคมต้องทำให้บัณฑิตคิดให้ได้แบบนี้ ระบบการศึกษาไทยต้องฝึกให้เด็กคิดเองให้เป็น  ให้รู้จักคิดนอกกรอบ กล้าเดินในทางที่ไม่มีใครเดินมาก่อน  

ฉะนั้นภารกิจอันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่จะปั้นบันฑิตให้ตอบรับกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั้น จึงได้เริ่มลงมือตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษาก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยยึด 2 หลักสำคัญ

กระเทาะเปลือกค่านิยม เปิด 8 สาขาตอบรับอาชีพแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

1.Creativityการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาฝึกฝนกระบวนการคิด สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอนจึงมี “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นแก่นสำคัญให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพความคิดของตนเองออกมาได้เต็มที่   

2.Pragmatic Approachเรียนด้วยการลงมือทำ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองนั้นก็มีพันธมิตรทางการศึกษาที่จัดเป็นEcosystem ที่แข็งแกร่งทั้งหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายศิษย์เก่านักธุรกิจและความร่วมมือกับภาคธุรกิจมากมายหลากหลายกลุ่มที่เป็นธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้นักศึกษามีพื้นที่ใหม่ๆ ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจากสนามจริง 

“อะไรก็ตามที่คุณคิดเองทำเองในวันนี้ และทำด้วยความรู้ความตั้งใจจริงๆ อนาคตของคุณก็คือสิ่งนั้น คุณต้องทำด้วยความรักทำด้วยใจ การเรียนรู้ก็เช่นกัน ต้องเรียนในสิ่งที่ชอบและใช่ ซึ่งบางครั้งมันอาจเป็นสิ่งตรงข้ามกับความคิดของสังคม” 

 


เปิดอ่าน 20,617